Eurooppa-foorumi Turussa ry:n jäsenpohja vahvistui, kun yhdistyksen jäseniksi ovat liittyneet Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra r.s. ja Eurooppalainen Suomi ry.

”Olemme erittäin iloisia ja tyytyväisiä näiden kahden merkittävän toimijan sitoutumisesta Eurooppa-foorumiin. Se vahvistaa foorumia valtakunnallisena tapahtumana, mistä olen henkilökohtaisesti tyytyväinen. Sitra edustaa tulevaisuushankkeita kansallisessa perspektiivissä ja sillä on vahva tausta suomalaisen yhteiskunnan kehittämishankkeissa. Eurooppalainen Suomi edustaa useita talous- ja työelämän järjestöjä sekä kaikkia poliittisia suuntauksia. Sillä on pitkä kokemus EU-jäsenyyskeskustelusta ja merkittävät yhteydet eurooppalaisiin kansalaisjärjestöihin ja -liikkeisiin”, sanoo työelämäprofessori Anders Blom, Eurooppa-foorumi Turussa ry:n hallituksen puheenjohtaja.  

”Olemme Sitrassa päivittäneet juuri strategiamme, jossa korostuu entisestään myös eurooppalainen yhteistyö. Uuden ajattelun, toimintamallien ja ratkaisujen luominen ja käyttöönotto edellyttävät vahvaa kansainvälistä yhteistyötä ja edelläkävijyyttä niin Sitralta kuin Suomelta. Tämän takia on hienoa olla kumppanina Eurooppa-foorumissa, joka tekee arvokasta työtä EU-keskustelun ja ymmärryksen edistämiseksi Suomessa”, sanoo Sitran viestintä- ja yhteistyösuhdejohtaja Veera Heinonen.

”Eurooppalainen Suomi pitää Turun Eurooppa-foorumia yhtenä keskeisistä yhteiskunnallisen Eurooppa- ja EU-keskustelun alustoista maassa. Meille ja koko kansainväliselle Eurooppaliikkeelle on hyvin tärkeää olla mukana ainutlaatuisen foorumin kehittämisessä ja tukea tämän työn kautta paremman Euroopan rakentamista näinä epävakaina aikoina. Uskon ja tiedän, että yhteistyömme kautta kansalaiskeskustelu ja faktapohjainen poliittinen vuoropuhelu lisääntyvät ja se on kaikkien etu”, toteaa Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Aku Aarva.  

Seuraava Eurooppa-foorumi 25.–27.8.2021

Eurooppa-foorumi järjestetään ensi vuonna 25.–27.8.2021 Turussa. Foorumiin valmistaudutaan muun muassa toukokuussa Eurooppa-päivässä ja keväällä Turussa järjestettävässä seminaarissa, jonka teemana on "Informaatiovaikuttaminen ja oikeusvaltio". Seminaarin tarkempi päivä määräytyy joulukuun aikana, kun saadaan selko siitä, saammeko hallintaan koronan leviämisen. Joka tapauksessa Eurooppa-foorumin tilaisuudet ovat hybriditilaisuuksia, joihin pyritään turvaamaan sekä lähiosallistuminen että osallistuminen verkon kautta.

Sitran visio on, että Suomi ja suomalaiset menestyvät rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Hyvinvoinnin perustana ovat pohjoismaiset ihanteet yhdistettynä eurooppalaiseen arvopohjaan: yhdenvertaisuus, tasa-arvo, luonnon arvostus, laaja-alainen sivistys, oikeusvaltioperiaate, demokratia sekä reiluus. Ratkomme yhteisiä globaaleja haasteita monenkeskisessä kansainvälisessä yhteistyössä ja kansainvälisyys luo meille vakautta ja vaurautta.

Eurooppalainen Suomi ry on suomalaisen Eurooppaliikkeen kattojärjestö ja osa 39 maassa toimivaa kansainvälistä European Movement Internationalia (EMI). Eurooppalainen Suomi on Suomessa rekisteröity ja oikeustoimikelpoinen, voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton järjestö.