Tapahtuma

Turun Eurooppa-foorumi

29.–31.8.2019

#eurooppafoorumi #europeforum #turku

Seuraa Eurooppa-foorumia Facebookissa

Puhujia/esiintyjiä (2018)

  • Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Katainen
  • Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
  • Suomalaiset europarlamentaarikot
  • Eduskunnan suuri valiokunta

Tutustu tapahtuman koko ohjelmaan: 

Miksi?

Enemmistö suomalaisista pitää Euroopan unionin jäsenyyttä hyvänä asiana ja katsoo, että Suomi on hyötynyt jäsenyydestä. EU-maiden välinen yhteistyö, unionin myönteinen vaikutus talouskasvuun ja EU:n luomat uudet työmahdollisuudet saavat suomalaiset pitämään ovet auki Eurooppaan. Toisaalta lähes kolmannes suomalaisista suhtautuu epäilevästi EU:n tulevaisuuteen.

Eurooppa ja Euroopan unioni ovat muutosten kourissa. Muutokset ovat lisänneet painetta kehittää eurooppalaista yhteistyötä monilla aloilla. Tämä nostattaa kysymyksen, mitä EU on tulevaisuudessa?

Lähitulevaisuudessa tarvitaan laajaa ja moniarvoista, tulevaisuusorientoitunutta kansalaiskeskustelua Suomen paikasta Euroopassa ja Euroopan unionissa. Keskustelun käymiseksi tarvitaan avointa ja reipasta mieltä, rakentavan kriittistä asennetta sekä valmiutta tarjota uusia näköaloja Euroopan ja Suomen kehittämiseksi. Tämä edellyttää oikeaa tietoa tilanteista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Tarve keskustelulle ei ole vain hetkellinen, se on pysyvä. Esimerkiksi talous-, lainsäädäntö-, maahanmuutto- ja ympäristökysymykset ovat sellaisia, joiden ratkaisemisessa Euroopan Unionilla on Suomen kannalta huomattava rooli. 

Suomesta on puuttunut alusta kansalaisten, päättäjien sekä yhteiskunnan eri toimijiden väliselle yhteiselle EU-keskustelulle. Turun Eurooppa-foorumi vastaa tapeeseen: se on paikka keskustella Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta.

Mitä?

Turun Eurooppa-foorumi edistää avointa, tutkittuun tietoon perustuvaa keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken.

Eurooppa-foorumi on alusta yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa pohditaan Suomen tämän hetkistä ja tulevaa roolia Euroopassa ja Euroopan Unionissa pidemmän aikavälin perspektiivistä. Euroooppa-foorumissa tapaavat ihmiset elämän eri osa-alueilta: eri näkemyksiä edustavat poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset.

Tapahtuman seminaareissa, paneelikeskusteluissa, kyselytunneilla ja kansalaiskeskusteluissa käydään rakentavaa vuoropuhelua Euroopasta ja Euroopan Unionin merkityksestä ja kehityksestä. Kohtaamiset Turun Euroooppa-foorumissa kaventavat kuilua päätöksenteon ja kansalaisten arjen välillä.

Vuoden 2018 Eurooppa-foorumin järjestivät Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun yliopistosäätiö, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Varsinais-Suomen liitto, Turku Science Park, Turun kauppakamari ja Schuman-seura yhteistyössä eduskunnan, valtioneuvoston kanslian, Euroopan komission Suomen-edustuston, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston, Suomen Pankin sisäministeriön, Eurooppatiedotuksen, EK:n, SAK:n, STTK:n, Akavan ja MTK:n kanssa.

Puhujia/esiintyjiä (2018)

  • Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Katainen
  • Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho
  • Suomalaiset europarlamentaarikot
  • Eduskunnan suuri valiokunta

Tutustu tapahtuman koko ohjelmaan: