Europaforum pågår i Åbo 29–31.8.2019. Utöver hundratals experter och påverkare räknar man med att en riklig publik deltar på de drygt 50 avgiftsfria evenemangen som är öppna för alla. Dessutom kan man följa programmet via nätet som livesändningar.

På evenemanget finns en mobilapp, via vilken man kan kommentera såväl EU-frågor, ställa frågor till talarna och delta i diskussionen, även om man inte kan vara närvarande på plats. Du hittar mobilappen i appbutikerna under namnet Turun Eurooppa-foorumi. Appen fungerar i Android-, iOS- och Windows-enheter. Appen kan också laddas ned via evenemangets webbplats: www.europeforum.fi/sv/app.

Livesändningarna hittar du i det dagliga programmet www.europeforum.fi/sv/Program och på webbplatsen www.europeforum.fi/live. De som har laddat ned appen och via den svarat på enkäten deltar i en utlottning, där man kan vinna restaurangpaketet Food Walk.

På Europatorgets Biblioteksgård finns forskare bekanta från TV och EU:s ämbetsverk

På Europatorget på Åbo huvudbiblioteks Biblioteksgård kan du lyssna på finländska Europa-aktörers verksamhet, diskutera Europa och få information om Europeiska unionen. Samtliga forskare på Europatorget är efter sina scenuppträdanden anträffbara på biblioteket. Torget är öppet 29–30.8. kl. 10–17 och 31.8 kl. 10–15.

Ämnen på Europatorget är såväl karriärmöjligheterna i EU, demokrati, Finlands EU-ordförandeperiod, miljöfrågor som krossandet av EU-myter. Det finns sammanlagt 23 förevisningsplatser på torget, vidare deltar nästan alla riksdagspartier. Se hela Europaforumets program här: www.europeforum.fi/sv/europaforum-abo/program/europatorget.

Toppar i Europaforumets program

Europaforum inleds torsdag 29.8 med ekonomidagarna på besöks- och innovationscentret Joki, då bland annat frågor om EU:s inre marknad, eurons stabilitet, digitaliseringens möjligheter och utmaningar i EU samt EU:s konkurrenskraft på den globala matmarknaden diskuteras. På torsdag diskuteras också på Lilltorget EU:s globala dimension och möjligheter till ett afrikanskt-europeiskt samarbete. Om möjligheterna i Afrika diskuteras på torsdagen utöver på Europaforumet också samtidigt på Evenemangsvarvets SHIFT Business Festival på Runsala.

Fredagen den 30.8 arrangeras på Akademihuset en frågetimme med Finlands kommissariekandidat Jutta Urpilainen och ett offentligt hörande av stora utskottet, som i riksdagen svarar för Europaärenden. Till sist hörs regeringens EU-linjetal under ledning av Europaministern Tytti Tuppurainen. Under ledning av Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen håller man fredagen på Lilltorget en stor diskussion om EU:s framtid. På fredagen fortsätter Afrika-temat med diskussioner på Lilltorget vid Åbo universitets evenemang ”Future with Africa”.

Europaforumet kulminerar lördagen 31.8 med en diskussion om europeisk yttrandefrihet, riksdagspartiernas partiintervju samt en diskussion om utmaningen med klimatförändringen ur de ungas synvinkel. På lördagen dryftas på Europatorget bland annat krossandet av myter om EU och intelligenta innovationer ur områdenas synvinkel.

Se hela Europaforumets program här: www.europeforum.fi/sv/Program

Välkommen att diskutera!