Europas framtid är på allas läppar. Finlands framtid är ömsesidigt beroende av Europas framtid. Debattörerna som samlas i Åbo företräder vårt lands viktigaste åsikter gällande riktningen av Europas utveckling. Grundandet och födseln av Europa-forumet kan hållas som en brytningspunkt i den nationella Europa-diskussionen, där de nya skiljelinjerna påverkar.

Europa Forum Åbo

29–31.8.2019

#eurooppafoorumi #europeforum #turku

Har vi fortfarande ett politiskt parti eller en rörelse som driver ett utträde ur EU? Och har vi fortfarande ett parti eller en rörelse som driver EU:s federalistiska utveckling? I klargörandet av partiernas politiska linjer är visionerna om EU:s framtid betydande byggnadsmaterial. Ett sådant parti, som inte har en tydlig vision om Europas framtid, får ingen framgång. Det har årets nationella val visat. EU kommer till ett vägskäl, där en av dess kärnstater – Storbritannien – ska skilja sig från den inre marknaden och unionen. Storbritannien vänder nu ryggen åt kontinentaleuropa.  Utestängningen av Storbritannien från kontinenten var Napoleons mål med skapandet av handelsblockaden för över 200 år sedan (1806–1814). Hur har britterna under det 21:a århundradet själva kommit fram till samma sak?

Alla partier har problem att få fart på sina medlemmar för att diskutera EU:s framtid. Man har gjort minst två långfilmer över Storbritanniens Brexit-omröstning 2016, som berättar om slutet på den gutenbergska tidsperioden och genombrottet för den nya digitala datans och algoritmernas tidsperiod. ”The Great Hack” (Netflix 2019) berättar om Cambridge Analyticas roll i Brexit-kampanjen 2016 och dess samband med Donald Trumps kampanj. ”Brexit: The Uncivil War" (HBO Nordic 2019) berättar om tävlingen mellan Storbritanniens två kampanjer, där den vinnande kampanjen ”Vote Leave –Take Back Control” vann genom att vädja till känslorna, medan ”Britain stronger in Europe” förlorade folkomröstningen genom att vädja till förnuftet, arbetsplatserna och ekonomin. Valet avgjordes av de grupper som erfor att de hamnat utanför samhället, där saker som de höll som viktiga – små saker – inte hade beaktats av samhället. Filmerna berättar om bådas svårigheter, som traditionella media möter i sociala mediers skapande av ”tiden efter sanningen”, men också av journalismens skapade sanning och genomlysande kraft, när man ger den tid och resurser. En av den vinnande kampanjens hjärnor – Dominic Cummings – började för två veckor sedan som politisk strateg för Storbritanniens nya premiärminister Boris Johnson.

Rörelsen i den passiva delen av befolkningsgruppen utlöstes genom kapningar av sociala mediers databaser och nätpropaganda. Dessa tester gjordes också tidigare i andra länder, men i Storbritannien blev den första europeiska utvecklade valarenan, vars erfarenheter sommaren 2016 överfördes som stöd för valkampanjen av USA:s president Trump. Senare konstaterades förfaringssätten i Storbritannien att vara valfusk och i USA gav domstolen böter på 5 miljarder dollar till Facebook för felanvändning av nätanvändarnas personuppgifter.

Europaforum Åbo ligger i tiden och ett helt nytt diskussionsforum för att delta i den finska EU-diskussionen. Det är spännande att se, vilka politiska beslutsfattare som ger sin insats i diskussionerna i Åbo, som man kan följa på plats, på nätet och i flera medier. Det årligt kommande Europa-Forumet erbjuder en plattform för partier, organisationer, företag och samhälleliga institutioner att hålla mångsidiga, pluralistiska och aktuella diskussioner som ligger i tiden om Europas och Finlands framtid.

Välkommen till Åbo!

Anders Blom
Europa-forum i Åbo rf:s ordförande