Finlands nästa kommissariekandidat Jutta Urpilainen kommer till medborgarnas frågetimme på Åbos Europaforum. Frågetimmen arrangeras i samband med stora utskottets utfrågning fredagen 30.8.2019. Europaforum arrangeras i Åbo 29–31.8.2019.

Europa Forum Åbo 29–31.8.2019

Finlands EU-ordförandeperiod som startar idag är ett av de större temana i Europaforumets program. Teman på programmet för regeringens EU-ordförandeperiod, vilket publicerades under ledning av statsminister Antti Rinne, är rättsstatsprincipen, konkurrenskraft, social inkludering, klimatledningen och den övergripande säkerheten.

Den inre marknaden diskuteras på Åbos Europaforums ekonomidagar torsdagen 29.8.2019 på evenemangscenter Joki. Samtidigt arrangerar Fingo ry och SOSTE ry diskussionen ”Mot Europas ojämlikhet” på Åbos huvudbibliotek där ojämlikheten i Europa och Finlands möjligheter  att som ordförandeland att påverka analyseras.

Klimattemat diskuteras fredagen 30.8.2019 på huvudbibliotekets Biblioteksgård, när Innolabs direktör Mari K. Niemi leder ”Energi och klimatpolitik”. I diskussionen ”Finland som Europas problemlösare” debateras en möjlig klimatledning tillsammans med en bred grupp. I panelen deltar bland annat Wärtsiläs teknologichef Hannu Mäntymaa, huvudförhandlaren för klimatfrågor Outi Honkatukia, Europakomissioens informatör Anna-Kaisa Itkonen och specialforskare Ville Lauttamäki.

Europaforumets program kompletteras under sommaren – se hela programmet här.

Delta i diskussionen via mobilapplikationen

På samma sätt som ifjol används en mobilapplikationen på Europaforumet, via vilken man under evenemangen kan såväl läsa om forumets program som kommentera EU-frågor, ställa frågor till talarna och delta i diskussionen. Före forumet hittar du den senaste informationen och Europaforumets program och talare i appen.

Du hittar appen i appbutikerna under namnet Turun Eurooppa-foorumi. Applikationen fungerar i Android-, iOS- och Windows-enheter. I år är appen tvåspråkig. Appen från år 2018 har tagits ur bruk.

Det här är Europaforumet Åbo:

  • Åbos Europaforum är en årlig öppning av den politiska säsongen där man analyserar Finlands roll i Europa och i Europeiska unionen. Evenemanget ordnades första gången år 2018.
  • Åbos Europaforum erbjuder aktuell information om EU samt främjar öppen diskussion mellan medborgarna och beslutsfattarna – diskussion som grundar sig på vetenskaplig information.
  • Under Europaforumet år 2018 ordnades totalt 30 evenemang där nästa 2 000 medborgare diskuterade med hundra sakkunniga och påverkare. I evenemangen på Europatorget deltog dessutom tusentals medborgare.
  • År 2019 har antalet programarrangörer fördubblats och under tre dagar ordnas mer än 40 separata evenemang.
  • Forumets evenemang ordnas på besöks- och innovationscentrumet Joki, i Studion och på Biblioteksgård i Åbo stads huvudbibliotek samt på Lilltorgets scen.
  • www.europeforum.fi