På Europaforumet Åbo utgör en del av programmet offentligt hörande av riksdagens stora utskott fredagen den 30 augusti 2019 kl. 11–14. Närmare tidtabell för hörandet fastställs senare. Europaforumet är det viktigaste medborgarevenemanget under Finlands EU-ordförandeskap, där medborgare har möjlighet att träffa de nya beslutsfattarna och den nya regeringen samt representanter för oppositionen.

I forumet deltar såväl riksdagsledamöter som ägnat sig åt EU-frågor, EU-parlamentariker som andra ekonomiska och politiska påverkare.

På Europaforumet talar Europeiska kommissionens viceordförande Jyrki Katainen, tankesmedjan Bruegels ekonomon Nicolas Véron, den erfarne EU-forskaren Helen Wallace, rektorn för Namibias universitet Kenneth Matengu, generaldirektören för Finlands Bank Olli Rehn, direktören för centrumet för Europa-forskning vid Helsingfors universitet Juhana Aunesluoma samt Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Av de nyligen invalda EU-parlamentarikerna har Heidi Hautala (G/EFA), Elsi Katainen (ALDE), Miapetra Kumpula-Natri (S&D), Ville Niinistö (G/EFA), Sirpa Pietikäinen (EPP), Petri Sarvamaa (EPP), Nils Torvalds (ALDE) och Henna Virkkunen (EPP) bekräftat att de deltar som talare.

På Europaforumet talar även direktören för Finlands näringslivs kontor i Bryssel Taneli Lahti, Nordeas rättschef och styrelsesekreterare Jussi Koskinen, riksdagsledamot och Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo, Centralhandelskammarens verkställande direktör Juho Romakkaniemi, Europeiska kommissionens politiska expert Charlotte Rive, undervisningsminister Li Andersson, riksdagsledamot Ilkka Kanerva, miljöministeriets huvudförhandlare vid klimatfrågor Outi Honkatukia, Wärtsilä Finlands teknologidirektör Hannu Mäntymaa, Rt.Hon.Lord Wallace of Saltaire William Wallace, EESC Employers' Groups ordförande Jacek Krawczyk och FinUnions kontorschef Katja Lehto-Komulainen.

Teman gäller framtiden för EU:s inre marknad, medborgaraktivitet och yttrandefrihet

Torsdagen 29.8.2019 Turku Science Park ordnar vid besöks- och innovationscentrumet Joki den första dagen i Europaforumets ekonomievenemang där temat är framtiden för EU:s inre marknad. Dagen börjar med att man i workshoppar reflekterar över den inre marknadens framtid ur företagens perspektiv. Den första dagen i ekonomievenemanget avslutas med en stor EU-debatt.

Under höjdpunkterna i programmet gällande Europeiska kommissionen och Europaparlamentet på evenemangen som ordas på torsdagen vid biblioteket och på Lilltorget reflekterar de nya europaparlamentarikerna medborgarpåverkan i EU. Andra ämnen är temat Afrika under Finlands ordförandeskap, städernas och regionernas förändrade roller och Åbo universitets program för stadsforskning, Kommunförbundets och Europeiska regionkommitténs samt Åbo stads och den norra tillväxtzonens seminarier.

Fredagen 30.8.2019 samlas arbetsmarknadsorganisationerna till den andra dagen av ekonomievenemanget och diskuterar  omvälvningar inom den globala ekonomin. På Finlands näringslivs och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbetsgivargrupps seminarium reflekterar man över utmaningarna och möjligheterna som artificiell intelligens och digitalisering medför för Europeiska unionen. På Telas och Eurooppanuorets evenemang diskuterar man hur man kan skapa stabilitet för euron och människorna under osäkra tider i Europa. På fredagen diskuteras vid biblioteket och på Lilltorget bland annat samarbete mellan EU och Afrikanska unionen.

Lördagen 31.8.2019 avslutas Europaforumet i yttrandefrihet – Lyssna och tala! Höjdpunkten är en diskussion om yttrandefriheten i EU som ordnas tillsammans med Eduskuntatutkimuksen keskus vid Åbo universitet, Yle, Helsingin Sanomat och Turun Sanomat. Dessutom ordnar Befolkningsförbundet ett seminarium om invandring och frågor gällande asylsökande och migration i EU. På Europatorget reflekterar man även över smarta innovationer och regionens framtid på ett evenemang som ordnas av Europe Direct Egentliga Finland och Egentliga Finlands förbund

Ladda ner mobilapplikationen Europaforumet

På samma sätt som ifjol finns det en mobilapplikationen för Europaforumet, via vilken man under evenemangen kan såväl läsa om forumets program som kommentera EU-frågor, ställa frågor till talarna och delta i diskussionen. Före forumet hittar du i appen den senaste informationen och Europaforumets program och talare.

Du hittar appen i appbutikerna under namnet Turun Eurooppa-foorumi. Appen fungerar på Android-, iOS- och Windows-enheter. I år är appen tvåspråkig. Appen från år 2018 har tagits ur bruk.