Inriktningen av politikens superår klarnar i Åbo, där Europaforumet samlar politikens och ekonomis påverkare för andra gången 29–31.8.2019. Rättsstatens, inre marknadens, yttrandefrihetens och demokratins framtid intresserar medborgare, för vem de nya beslutsfattarna presenterar sig i Åbo. I år har antalet programarrangörer närmare fördubblats och det ordnas över 40 olika tillställningar.
eurooppa-foorumi_logo_2019_sve.png
 

Europaforum i Åbo är en årlig öppning av den politiska säsongen, där Finlands roll i Europa och Europeiska unionen analyseras. Forumet erbjuder aktuell EU-information samt främjar öppen, faktabaserad och bred diskussion mellan medborgare och beslusfattare. Under Europaforumet år 2018 arrangerades sammanlagt 30 tillställningar, där hundra experter och påverkare diskuterade tillsammans med nästan 2000 medborgare. Därtill deltog tusentals medborgare i evenemang på Europatorget.

www.europeforum.fi/sv
#eurooppafoorumi #europeforum

Forumets tillställningar ordnas i besöks- och innovationscentret Joki, Åbo huvudbiblioteks Studio och innergård samt på Lilltorgets evenemangsscen. På grund av vårens val har det inte varit möjligt att fastställa alla politiska deltagarnas namn. På innergården av Huvudbiblioteket byggs Europatorget, där utöver korta föreställningar finns även olika föreningars stånd samt en möjlighet att träffa EU-experter. Under varje dag ordnas ett öppet diskussionstillfälle för publiken om ärenden som gäller Europeiska Unionen.    

– Finland och finländare behöver en tid och plats för Europadiskussionen, där vi tillsammans definierar vår egen position och framtid som en del av Europa. Vi behöver en diskussion som alla kan delta i. Förra sommaren etablerade Europaforumet sig som ett nationellt evenemang och i år är evenemanget ännu större och mer högkvalitativt, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Torsdagen den 29 augusti talas om ekonomi och medborgarengagemang

På torsdag och fredag behandlas ekonomiärenden i Joki. Torsdagen den 28 augusti arrangerar Turku Science Park den första dagen av ekonomievenemanget i besöks- och innovatonscentret Joki, där temat är framtiden av EU:s inre marknad. Några av medlemmarna i det nya statsrådet är dagens huvudtalare. Till dagens början dryftar arbetsgrupperna på inre marknadens framtid från företagens synvinkel. Den första dagen av ekonomidagarna avslutas med en stor EU-diskussion.

På torsdag kulminerar evenemangen vid Huvudbiblioteket och Lilltorget i Europeiska kommissionens och Europaparlamentets program, då europaparlamentariker dryftar medborgarengagemanget inom EU. Övriga teman som behandlas är Afrika-temat av Finlands ordförandeperiod, som diskuteras av Finlands utrikeshandels- och utvecklingsminister, samt städernas och regionernas förändrande roller. På programmet står även seminarier av Åbo universitets stadsforskningsprogram, Kommunförbundet och Europeiska regionkommittén samt Åbo stad och Nordisk tillväxtzon.

Till teman av ekonomievenemanget inleder även Tunnin junassa -podcastar som publiceras under våren och sommaren. I det första avsnittet besöker Turku Science Park Oy:s verkställande direktör Niko Kyynäräinen, som ansvarar för ekonomidagarnas torsdag. Avsnittet finns på adressen https://soundcloud.com/user-860545267.

Temat på fredagen den 30 augusti är global omvälvning

På fredag samlas arbetsmarknadsföreningarna för ekonomievenemangets andra dag för att behandla globala ekonomins omvälvningar. På ett seminarium av Finlands Näringsliv EK och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén dryftas på vilka utmaningar och möjligheter artificiell intelligens och digitalisering innebär för Europeiska unionen. I tillställningen arrangerad av Arbetspensionsförsäkrarna TELA och Eurooppanuoret diskuteras om att hur skapa stabilitet för euron och människor under osäkra tider i Europa. Huvudtalaren under tillställningen är tankesmedja Bruegels ekonomist Nicolas Véron.

I Åbo universitets diskussion ”Future with Africa” deltar Pekka Haavisto och rektor för Namibias universitet Kenneth Matengu. Med i kommissionens och parlamentets diskussion om EU:s framtid är kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen samt blivande europaparlamentariker. Därtill blir det inlägg av finländska EU-forskare.

Helen Wallace, som har mångårig erfarenhet som EU-forskare, deltar i Europaforumets Esko Antola-föreläsning på fredag. Med i diskussionen efter föreläsningen är chefdirektör för Finlands Bank Olli Rehn, direktör för Centret för Europaforskning vid Helsingfors universitet Juhana Aunesluoma samt Yles verkställande direktör Merja Ylä-Anttila.

Europaforumet avslutas på lördagen den 31 augusti med yttrandefrihet – Ordet är fritt!

Lördagen kulminerar i en diskussion om yttrandefrihet arrangerad av Centret för riksdagsforskning tillsammans med Yle, Helsingin Sanomat och Turun Sanomat. Därtill ordnar Befolkningsförbundet ett seminarium om immigration och frågor kring asylsökande och invandrare inom EU. På Europatorget funderas på smarta innovationer och regionens framtid i en tillställning arrangerad av Europe Direct Egentliga Finland och Egentliga Finlands förbund.

Europaforumets program kompletteras under våren och sommaren särskilt vad gäller de politiska deltagarna.

Mobilapplikationen håller dig uppdaterad om Europaforumet

I likhet med förra året har evenemanget en egen applikation, där du kan bekanta dig med forumets program och även kommentera EU-ärenden, ställa frågor till talare och delta i diskussionen. I applikationen finns alltid den senaste informationen om programmet och talarna.

Du kan hitta applikationen i applikationsbutikerna på namnet Turun Eurooppa-foorumi. Applikationen fungerar i Android-, iOS-, och Windows-apparat. I år är applikationen tvåspråkig. Den nya applikationen är tillgänglig fr.o.m. den 8 maj och samtidigt stängs ner den gamla versionen.