Riktningen av politikens superår klarnar i Åbo, dit Europaforumet samlar påverkare inom politik och ekonomi 29–31.8.2019. Valets vinnare och förlorare möter i Åbo. Rättsstatens, inre marknadens, yttrandefrihetens och demokratins framtid intresserar medborgare, för vem de nya beslutsfattarna presenterar sig i Åbo.

Europaforumet i nötskal

  • Europaforum Åbo är en årlig öppning av höstsäsongen för politik och ekonomi i Finland. Forumet arrangerades för första gången 30.8–1.9.2018. Det nästa Europaforumet arrangeras 29–31.8.2019.
  • Under Europaforumet år 2018 arrangerades sammanlagt 30 tillställningar. Nästan hundra experter och påverkare diskuterade tillsammans med ca 2000 deltagare. Därtill deltog tusentals medborgare i programmet på Thaliatorget.
  • På forumet möter människor från olika delområden: politiska beslutsfattare, medborgarorganisationer, näringsliv, arbetsmarknadsorganisationer, experter och medborgare.
  • På seminarierna, i paneldiskussionerna och frågetimmarna samt i medborgardiskussionerna förs en konstruktiv dialog om Europa och den Europeiska unionens betydelse och utveckling.
  • Rundradion och Turun Sanomat som samarbetspartner.
  • www.europeforum.fi
  • #eurooppafoorumi #europeforum #turku

– Det blir ett mångsidigt diskussionsforum i internationell skala här i Åbo, och evenemanget som fokuserar på ekonomi är dess hjärta. Vi väntar flera toppbeslutsfattare både från arbetsgivarnas och arbetstagarnas håll till Åbo. Hur svarar Europa på klimatförändringen? Och hur attraktivt är Finland i den ekonomiska tävlingen i Östersjöregionen? Den nya riktningen av Europas och Finlands politik kan man hitta från Åbo i augusti, säger politices doktor Anders Blom, ordförande för Europa Forum i Åbo rf.

Europaforumet kommer att etablera sin position som ekonomins och politikens toppevenemang. Forumet erbjuder aktuell EU-information samt främjar öppen, faktabaserad och bred diskussion mellan medborgare och beslutsfattare. Evenemangets syfte är bland annat att locka ungdomar till diskussion om Europas framtid.

– ”Vi kan inte vara sömngångare i ett kraftlöst Europa”, har Emmanuel Macron konstaterat. Europaforumet, som är riktat till alla finländare som är intresserade av Europas framtid, såväl till medborgare som beslutsfattare, är en utmärkt medicin mot slapphet och sömngång, betonar professor Markku Jokisipilä, chef för Centret för riksdagsforskning vid Åbo universitet.

– År 2019 betyder den viktigaste vattendelaren inom Europas integrationsutveckling sedan Maastrichtavtalet 1992. Framtiden är ännu höljd i dunkel och alla alternativ från djupare integration till upplösning av unionen är möjliga. Det är ytterst viktigt att gestalta vilka vägar som finns och vilka konsekvenser kan olika vägval ha, fortsätter Jokisipilä.

Programmet publiceras kring Europadagen 9.5.2019

I år arrangeras programmet bland annat av riksdagens stora utskott, statsrådets kansli, Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets Informationskontor i Finland, Åbo universitet, Åbo Akademi, Schuman-sällskapet rf, Utbildningsstyrelsen, FFC, STTK, Akava, Finlands Näringsliv, Finland i Europa rf, Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, elevkårerna på grundskolorna i Åbo, Barnens Parlament samt Ungdomsfullmäktige, utrikesministeriets Europainformation, Europeiska regionkommittén, MTK, Finlands Studentkårers Förbund, Geopolitiska Föreningen i Finland rf, Befolkningsförbundet, Unga Européer rf, Centrum Balticum, Åbo Juniorhandelskammare, Åbo universitets studentkår och Åbo Akademis Studentkår.

– När det gäller teman kommer vi att få nya synvinklar på europeiska demokratiforskning, medborgarpåverkan, delaktighet av barn och ungdomar, invandring, arbetsmarknadspolitik och mycket mer. Vi önskar också att Europaforumet blir en plats där de nyvalda mepparna kan presentera sig till medborgarna. Forumet kunde även vara en plats där Finlands nya regering, som inleder sitt arbete på hösten, kan dra upp linjerna för sin kommande Europapolitik, berättar Väinö Kuusinen, projektchef för Europaforum Åbo.

Europaforumets program utarbetas under våren i samarbete med programarrangörerna. Programmet publiceras kring Europadagen den 9 maj 2019. I år hålls evenemanget i Åbo huvudbiblioteks Studio och innergård, Å-salen på hotellet Scandic Julia samt i besöks- och innovationscentret Joki.

Finländarnas EU-diskussion kommer att pågå i Åbo – Ordet är fritt om Europas framtid!

Europa Forum i Åbo rf, grundad av samfund i Åbo, är en nationell samarbetsorganisation inom vilken Åbo stad, Åbo universitet, Turun Yliopistosäätiö, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Egentliga Finlands Förbund, Turku Science Park, Åbo handelskammare, Åbo Juniorhandelskammare och Schuman-sällskapet ansvarar för organisering av Europaforumet.