Evenemang

Europaforum Åbo

27–28.8.2020

Det virtuella evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla – kom med på adressen www.europeforum.fi!

#eurooppafoorumi #europeforum #turku

Följ evenemanget på Facebook

Europaforum på Twitter

 

Varför?

De flesta finländare anser att medlemskapet i den Europeiska unionen är en positiv sak och att Finland har haft nytta om medlemskapet. Samarbetet mellan EU-länderna, unionens positiva inverkan på ekonomisk tillväxt samt de nya arbetsmöjligheter som EU skapar, får finländare att hålla dörrarna öppna mot Europa. Å andra sidan förhåller sig nästan en tredjedel av finländarna skeptiska mot EU:s framtid.

Europa och den Europeiska unionen håller på att ändras. Förändringarna har ökat trycket på att utveckla det europeiska samarbetet på flera branscher. Det väcker frågan om vad EU kommer att vara i framtiden.

I den närmaste framtiden kommer det att behövas en omfattande och pluralistisk, framtidsorienterad medborgardiskussion om Finlands position i Europa och Europeiska unionen. Diskussionen kräver ett öppet och driftigt sinnelag samt kritisk men konstruktiv attityd och färdighet att erbjuda nya perspektiv till utveckling av Europa och Finland. Det förutsätter adekvat information om omständigheter och lösningsalternativ. Behovet av diskussion är inte temporär utan bestående.

Det fattas ett gemensamt diskussionsunderlag för medborgare och olika sociala kretsar, som möjliggör offentlig diskussion mellan EU-aktörer samt EU-diskussion mellan finländska publiken och finländska beslutsfattare. Från Finlands synvinkel spelar den Europeiska unionen en betydande roll i till exempel frågor gällande ekonomi, lagstiftning, invandring och natur.

Vad?

Europaforum Åbo är en plats för diskussion om Finlands och Europas framtid. Evenemanget främjar öppen diskussion mellan medborgarna och beslutsfattarna – diskussion som grundar sig på vetenskaplig information.

Europaforumet är ett underlag för samhällelig diskussion där Finlands nuvarande och framtida roll i Europa och den Europeiska unionen analyseras ur ett långtidsperspektiv. I Europa-forumet träffas människor från olika delområden: politiska beslutsfattare som representerar olika synsätt, medborgarorganisat-ioner, näringslivet, arbetsmarknadsorganisationerna, experter och medborgare.

På seminarierna, i paneldiskussionerna och frågetimmarna samt i medborgardiskussionerna förs en konstruktiv dialog om Europa och den Europeiska unionens betydelse och utveckling. Möten i Europaforum Åbo medverkar till att minska klyftan mellan beslutsfattandet och medborgarnas vardag.

Europaforumet 2018 ordnades av riksdagen, statsrådets kansli, Europeiska kommissionens representation i Finland, Åbo stad, Åbo universitet, Turun yliopistosäätiö, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Egent-liga Finlands förbund, Turku Science Park, Åbo handelskammare, Europaparlamentets Informationskontor i Finland, Finlands Bank, inrikesministeriet, Europainformationen, Finlands Näringsliv, FFC, STTK, Akava, MTK och Schuman-seura.