Kymmenen Euroopan unioniin ja Suomen asemaan siinä perehtynyttä vaikuttajaa kertoo näkemyksistään Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen tuoreessa julkaisussa 10 kirjoitusta Euroopasta.

Keskustelupaperi johdattaa lukijansa Turussa 30.8.-1.9. järjestettävään Eurooppa-foorumin aihepiiriin. Keskustelupaperin lähtökohtana on ajatus siitä, että monien haasteiden ja kriisien kanssa kamppaileva Euroopan unioni on historiallisessa risteyskohdassa. EU:n eteen aukeaa monenlaisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja syvenevästä integraatiosta aina jopa koko unionin purkautumiseen.

Julkaisussa Eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkijat johdattavat aihepiiriin kirjoituksellaan Kriittinen kansalaiskeskustelu Euroopan tulevaisuuden suuntaajana. Muut kirjoitukset ovat:

  • oikeusministeri Antti HäkkänenOikeusvaltioperiaatetta tulee vahvistaa EU:ssa monella rintamalla
  • dosentti, valtiotieteen tohtori, erikoistutkija Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitos Tommi KoivulaHeikentynyt turvallisuusympäristömme vaatii uudenlaista puolustusyhteistyötä
  • SAK:n, STTK:n ja YTN:n EU-edustuston FinUnionsin johtaja Aleksi KuusistoEurooppalainen markkina edellyttää eurooppalaisia ratkaisuja
  • EK:n EU- ja kauppapolitiikka -yksiköstä johtaja Taneli Lahti ja asiantuntija Ilari KallioAvoin ja älykäs Eurooppa nojaa sisämarkkinoihin
  • puolustusministeri Jussi Niinistö: Muuttunut turvallisuusympäristö vaatii tiiviimpää puolustusyhteistyötä
  • Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik: Kohti eurooppalaista puolustusta
  • Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen uudistaminen on Suomenkin etu
  • eduskunnan ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja, Suomen EU- jäsenyyden pääneuvottelija Pertti Salolainen: Turvallisuus noussut keskeiseksi teemaksi EU:ssa
  • ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari VirolainenSuomi on hyötynyt Euroopan sisämarkkinoista

Turun Eurooppa-foorumissa käytyjen keskustelujen jälkeen Eduskuntatutkimuksen keskus laatii tapahtumassa käytyihin keskusteluihin pohjaten uuden keskustelupaperin, joka toimii keskustelu- ja tausta-asiakirjana syksyn 2019 Eurooppa-foorumille. Tuolloin Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaa.