Turussa järjestetään elo-syyskuun vaihteessa mittava Eurooppa-aiheinen konferenssi. Turun kaupunginjohtaja Minna Arveen emännöimä Turun Eurooppa-foorumi järjestetään 30.8.–1.9. Jokavuotiseksi suunniteltuun tapahtumaan on tulossa huippuvaikuttajia Suomesta ja muualta EU:n alueelta.

30.8.–1.9.2018

www.europeforum.fi

#eurooppafoorumi #turku

Eurooppa-foorumissa pohditaan Suomen roolia Euroopassa ja Euroopan unionissa pidemmän aikavälin perspektiivistä. Tapahtuman erityisenä tavoitteena on kansalaiskeskustelun lisääminen Euroopan unionin nykytilanteesta ja tulevaisuudesta.

Eurooppa-foorumin teemoja ovat kaupunki ja talous, päättäjät ja kansalaiset sekä ilmasto ja luonto. Puhujiin ja esiintyjiin lukeutuu muun muassa Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Katainen. Edustettuina ovat lisäksi suomalaiset europarlamentaarikot ja eduskunnan suuri valiokunta.

– Suomalainen Eurooppa-prosessi alkoi monilta osin Turussa 80- ja 90-lukujen taitteessa Eurooppa-akatemia-nimisen projektin myötä, jolla oli kansallisesti merkittävä rooli Eurooppa-keskustelun avaajana. Tästäkin taustasta johtuen Turulle on luontevaa ja mieluisaa toimia Eurooppa-aiheisen foorumin isäntänä. Turku on myös aina ollut Suomen portti Eurooppaan ja ajatustenvaihdolle, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

– Turun vahvuus ja osittain myös Lounais-Suomen nykyisen voimakkaan taloudellisen kasvun salaisuus on tiivis yhteistyö korkeakoulujen, yritysten ja muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Samalla yhteistyöreseptillä luomme nyt yhdessä Eurooppa-foorumin vuosittaiseksi poliittisen kauden avaukseksi ja Eurooppa-asioiden keskusteluareenaksi. Kiitokset kaikille tapahtuman mahdollistamiseen osallistuville sitoutumisestanne. Uskomme, että tällaiselle avoimelle, kansalaiset osallistavalle ja moniarvoiselle kansalliselle keskustelufoorumille on tarvetta, kun Suomen ja unionin tulevaisuutta suunnitellaan, kaupunginjohtaja Arve jatkaa.

Toteutus yhteistyössä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti

Eurooppa-foorumin järjestävät eduskunta, valtioneuvoston kanslia, Euroopan komission Suomen-edustusto, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun yliopistosäätiö, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Varsinais-Suomen liitto, Turku Science Park, Turun kauppakamari, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto, Suomen Pankki, sisäministeriö, Eurooppatiedotus, EK, SAK, STTK, Akava, MTK ja Schuman-seura.

– Eurooppalaisen parlamentarismin tutkiminen on tärkeää, jotta voisimme ymmärtää erilaiset parlamentarismin tulkinnat ja niiden vaikutukset demokratiaan ja demokraattisten valtioiden kehittymiseen. Erityisesti nyt, kun eri puolella Eurooppaa on nähtävissä pyrkimystä demokratian perusarvojen kyseenalaistamiseen, jopa niistä luopumiseen. Eurooppa-foorumi on yksi tapa pitää yllä niin suomalaista keskustelua kuin hakea siihen vaikutteita muualta Euroopasta, summaa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

– Tällainen laaja-katseinen Euroopan asioihin keskittyvä seminaari Turussa kesän päätteeksi on oikein kiinnostava ja ajankohtainen aloite. Åbo Akademi on mielellään mukana omilla Eurooppa-kysymyksiin liittyvillä osaamisalueillaan seminaariohjelmia kehiteltäessä, sanoo Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa.

Tapetilla Suomen ja Euroopan tulevaisuus

Turun Eurooppa-foorumissa tapaavat ihmiset elämän eri osa-alueilta: eri näkemyksiä edustavat poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset.

Seminaareissa, paneelikeskusteluissa, kyselytunneilla ja kansalaiskeskusteluissa käydään rakentavaa vuoropuhelua Euroopasta ja Euroopan unionin merkityksestä ja kehityksestä. Eurooppa-foorumin ohjelmaan lukeutuvat muun muassa:

 • Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen johdolla käytävä avoin kansalaiskeskustelu
 • Suomen Pankin Eurooppa-aiheinen talousseminaari
 • Turku Science Parkin, Turun seudun elinkeinoelämän ja yhteiskumppaneiden seminaari
 • Sisäministeriön turvallisuusaiheinen seminaari
 • Schuman-seuran organisoima Eurooppa-tori, jolla kansalaisjärjestöt esittäytyvät ja järjestävät torilavalla omia tilaisuuksiaan.
 • Sisäministeriön näyttely
 • Kansalaiskeskustelu - EU:n supervuosi 2019 Suomessa. Yhteistyössä Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen toimisto ja suomalaiset europarlamentaarikot.
 • Eduskunnan suuren valiokunnan julkinen kuuleminen
 • Eurooppaministerin kyselytunti – ministeri Sampo Terho vastaa kansalaisten kysymyksiin.
 • Kun tutkittu tieto ja politiikka kohtaavat – Tutkijoiden ja poliitikkojen keskusteluja foorumin teemoista
 • Työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän yhteinen seminaari. SAK, STTK, AKAVA ja EK.
 • Puhutaan EU:sta -kansalaiskeskustelu – Eurooppa tiedotuksen järjestämä keskustelutilaisuus
Asiasanat: