Europaforumet arrangerades i Åbo 30.8–1.9.2018. Tillsammans med nästan hundra experter och opinionsbildare diskuterade 2000 deltagare på platsen. Därtill deltog tusentals medborgare på Thalia-torgets program.

Detta är Europaforum Åbo:

  • Europaforum Åbo är ett årligt evenemang, som öppnar höstsäsongen av politik och ekonomi i Finland.
  • Det arrangerades för första gången 30.8–1.9.2018.
  • Under Europaforum Åbo 2018 arrangerades sammanlagt 30 olika evenemang, där hundra politikens och ekonomins opinionsbildare diskuterade tillsammans med medborgare.

Mera information: www.europeforum.fi/sv

-Europaforum Åbo måste bli en årlig tradition, för det finns ett riktigt behov av och efterfrågan på det. Europaforumet fungerar som en modell för ett evenemang som samlar ihop medborgare och beslutsfattare, och där det strävas efter genuin diskussion om EU, dess värden och framtid. Ett forum enligt Åbomodellen kunde genomföras även i andra EU:s medlemsstater – när jag berättade om forumet till andra kommissionsmedlemmar, blev de också inspirerade, säger vice ordförande för Europakommissionen Jyrki Katainen.

Ordet är fritt! – målet är att öka medborgardebatten och -deltagandet

En speciell målsättning för Europaforum Åbo var att möjliggöra dialogen mellan beslutsfattare, experter och medborgare. Under forumet kunde medborgarna kommentera och ställa frågor både på platsen och genom evenemangets applikation. Applikationen laddades ner 791 gånger och 152 frågor ställdes genom den.

Dessutom streamades den största delen av Europaforumets 30 programdelar på nätet. Livesändningar och sparade sändningar tittades 8000 gånger under tre dagar.

Europaforumet syntes bra i sociala medier. På Twitter har ungefär 300 olika användare publicerat över 600 tweets med hashtag #eurooppafoorumi. På Facebook nådde endast Åbo stads inlägg om Europaforum ungefär 80 000 Facebook-användare.