Torsdagen den 29 augusti 2019

Programmet är på finska om inte annat nämns.

Europaforum Åbo

30.8.–1.9.2018

#eurooppafoorumi #europeforum #turku

Lilltorget

10.30-12.00 Diskussion om Afrikatemat under Finlands ordförandeperiod
12.30-13.30 European Rule of law
14.15-15.45 Diskussion om EU:s medborgarinitiativ och medborgardeltagande
16.15-17.15 Kommuner i EU
17.30-18.15 Nordiska Allsång

Huvudbibliotekets Studio (Slottsgatan 2)

10.30–11.30 PALO-projektets teman: långsiktigt demokratiskt beslutsfattande
12.00–15.00 Finlands anslutning till den europeiska TEN-T-stomnätskorridoren
15.15–16.50 Städerna i spetsen för social förändring

Besöks- och innovationscentret JOKI

8.30 Forumet öppnas
9.15–11.00 Den inre marknadens tre arbetsgrupper
11.00 Morgonens programdel anslutas
12–13.00 Lunch
13.15 Anförande
13.45–14.15 Sakkunniganförande
14.15–14.45 Kaffepaus
14.45–16.15 Stor EU-panel och avslutande diskussion
19.00 The Shifts kvällstillställning för ekonomievenemangets gäster

Europatorget

10.15–11.15 Europeiska arbetsförmedling service EURES presenterar sig
11.30–12.00 Vad säger EU-valets resultat om tillståndet på Europas integration?
12.15–13.00 EUs och Finlands säkerhet - finns det?
13.15–13.45 Finlands EU-ordförandeskapet - plats at påverka
14.00–14.45 Fören vänd mot Finland
15.30-17.00 Energi och klimatpolitik

Nyckelord: