Fredagen den 30 augusti 2019

Programmet är på finska om inte annat nämns.

Europaforum Åbo

29.8.–30.8.2019

#eurooppafoorumi #europeforum #turku

Lilltorget

10.00-12.30 Future with Africa
14.00-16.00 Diskussion om EU’s framtid

Huvudbiblioteket

9.30–10.30 Barn och unga EU-diskussion
12–13.30 Esko Antola -föreläsning
14.00–15.30 Internationaliseringen hörs till alla
16.00– Kräv fakta! Politisk retorik och den mystiska verkligheten

Europaforumets ekonomidagar  – Besöks- och innovationscentret JOKI

9.30–11.30 Smart and intelligent EU
10.30–11.45 Oroliga tider i Europa
12.15–13.45 EU:s konkurrenskraft i den globala matmarknaden
14.00–15.30 Kinas och EU:s globala position: handelns konkurrenskraft,  hållbar utveckling och grundläggande rättigheter
16.00–18.00 Avslutande diskussion av ekonomidagarna

Europatorget, Åbo huvudbiblioteks innergård

10.00–10.45 ”Forskningsdata om Europa-forskarpanel”
13.00–13.45 Interreg makes a difference
14.00–14.30 Studiecentret Visio
15.00–15.45 Skydd av Östersjön
16.00–17.00 Europeiska arbetsförmedling servicen EURES presenterar sig

 

Nyckelord: