Europatorget

På Europatorget på Thalia-torgets första och andra våning kan man bekanta sig med finländska Europa-aktörers verksamhet, diskutera Europa och få information om europeisk integration och Europeiska unionen.

Torget är öppet 30.–31.8 kl. 10–17 och 1.9 kl. 10–13.

På Europatorget deltar:

 • Eurooppalainen Suomi ry
 • Eurooppanuoret
 • Bildkonstskolan Turun kuvataidekoulu
 • Schuman-seura
 • European Youth Parliament Finland - EYP Finland rf
 • Egentliga Finlands TE-byrå EURES
 • Inrikesministeriet
 • Europas interna fonder: Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF samt fonden för inre säkerhet ISF
 • InterAct Office Turku
 • Stiftelsen Centrum Balticum
 • Egentliga Finlands räddningsverk
 • Migrationsverket
 • Europeiska migrationsnätverket EMN
 • Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) finländska medlemmar
 • Europeiska kommissionens representation i Finland
 • Europeiska Parlamentets informationskontor i Finland
 • Europe Direct Egentliga Finland
 • Lingsoft Oy
 • Varsinais-Suomen liitto * Egentliga Finlands förbund

Företrädare för olika partier deltar i Europatorgets evenemang på fredagen.