Samarbetspartner

Europaforum Åbo

29–31.8.2019

#eurooppafoorumi #turku

Följ evenemanget på Facebook

Vill du vara med i 2019 som programarrangör eller frivillig?
Ta kontakt: vaino.kuusinen@europeforum.fi

Evenemanget i 2018 arrangerades av:

 • Åbo stad
 • Åbo universitet
 • Turun yliopistosäätiö
 • Åbo Akademi
 • Stiftelsen för Åbo Akademi
 • Egentliga Finlands förbund
 • Turku Science Park
 • Åbo handelskammare
 • Schuman-seura
 • Ajatuspaja Toivo

Ovannämnda aktörer formade Europa-gruppet, som hade ansvaret för arrangemanget av Europaforumet 2018. Gruppets ordförande är politices doktor Anders Blom. I arrangemanget och diskussioner deltog även:

 • Europeiska kommissionens representation i Finland
 • Europeiska Parlamentets kontor i Finland
 • riksdagen
 • statsrådets kansli
 • Finlands Bank
 • inrikesministeriet
 • Europainformationen
 • Eurooppalainen Suomi
 • Finlands Näringsliv
 • FFC
 • STTK
 • Akava
 • MTK